Czy to już sztuka użytkowa w zabezpieczeniu ścian?

Czy przyszedł Wam kiedyś do głowy pomysł, by wykorzystać sztukę w zabezpieczeniu ścian? Okazuje się, że z połączenia tych pozornie odległych od siebie dziedzin może powstać coś wyjątkowego. Zacznijmy więc od początku.

Jedna z naszych ostatnich realizacji nabrała charakteru dzięki udziałowi uznanego malarza, od lat mieszkającego w Gdańsku pana Gagika Parsamiana. Artysta słynący z przepięknych obrazów ogrodów opracował koncepcję i wykonał odręczny szkic wzoru. Po przesłaniu go do nas projekt został rozrysowany na poszczególne elementy dopasowane do siebie jak puzzle. Każdą część zwymiarowaliśmy i dzięki bliskiej współpracy ze zleceniodawcą stworzyliśmy spójną kompozycję płynnie przechodzącą przez kolejne kondygnacje. Osobom oglądającym efekt końcowy elementy mogą kojarzyć się z malarstwem secesyjnym dlatego zgodnie doszliśmy do wniosku, że jest to wyjątkowy projekt przekraczający określenie „to tylko ochrona ścian”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć prezentujących kolejne etapy realizacji.

Is it this Art in wall protection?

Have you ever thought of using „Art” to protect your walls? It turns out that the combination of these seemingly distant fields can create something unique. So let’s start from the beginning.
One of our recent realizations gained its character thanks to participation of a recognized painter, for years living in Gdansk, Mr. Gagik Parsamian. The artist, famous for his beautiful garden paintings, developed the concept and made a handwritten sketch of the design. After sending it to us, the design was drawn into individual elements that fit together like a puzzle. Each part was dimensioned and thanks to close cooperation with the client we created a coherent composition flowing smoothly through the walls. For people viewing the final effect, the elements may be associated with Art Nouveau painting, therefore we agreed that this is a unique project that goes beyond the term „just protecting walls”. We invite you to see photos presenting successive stages of implementation.

Thank you for this opprotunity!

http://gagikparsamian.com

https://polmarprofil.pl/acramit-ochrona-scian/plyty-ochronne-acramit/

#ACRAMIT #płyty #zabezpieczenieścian #płytyochronne

#wallprotection #cornersprotection #ACRAMIT #renovation #officedesing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *