Infografiki ACRAMIT

Wykorzystanie płyt #ACRAMIT do ochrony ścian jest już Wam doskonale znane. Dzięki szerokiej palecie kolorystycznej z naszych płyt można tworzyć wielobarwne wariacje. Szukając nowych rozwiązań prezentujemy Wam dziś nasze płyty w nowej odsłonie, jako infografiki. Elementy te – grafiki lub napisy z płyt #ACRAMIT zapewnią kolorowe informacyjne oznakowanie każdej przestrzeni użytkowej – świetnie znakują na przykład miejsca postoju dla rowerów, oznaczenie salonu fryzjerskiego, punktu dostępu Wifi, jednocześnie ubarwiając i chroniąc wnętrze.

Dziś prezentujemy Wam tylko kilka pomysłów, które wpadły nam do głowy.

A może ty masz jakąś grafikę, którą chciałbyś wyciąć na arkuszu naszej płyty #ACRAMIT?

#infografika #wifi #ochronascian #ACRAMIT #nasciane #zabezepiczeniescian

Using #ACRAMIT plates for wall protection is well know. Our wide range of available colours allows us create custom designs. In search of new solutions we would like to present you our plates used as infographics. Those elements – pictures or subtitles from #ACRAMIT plates will provide colorful marked signs for every space – from bicycle parking space, hairdressing salon, Wifi access point, while adding colour and protection for the interior.

We are presenting only few of our ideas.

Maybe You have your own graphic that You would cut out of our #ACRAMIT protective plate?

#infographics #wifi #wallprotection #ACRAMIT #forwall

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *