Kreatywne heksagony #ACRAMIT w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi, nauka staje się prawdziwą przygodą dzięki innowacyjnemu podejściu do wykorzystania odbojnic ochronnych i heksagonów wyciętych z płyt #ACRAMIT. Kolorowe grafiki nie tylko zdobią i chronią szkolne ściany, ale też dodają przyjemności codziennym spacerom między lekcjami.

Dla najmłodszych uczniów, heksagony stanowią doskonałą okazję do nauki geometrii i kształtów. Maluchy mogą bawić się w identyfikowanie różnych kształtów, ćwiczyć myślenie przestrzenne i rozwijać swoją wyobraźnię. Korytarze stają się interaktywnym miejscem, które rozwija umiejętności poznawcze i sensoryczne najmłodszych uczniów.

Starsze dzieci mogą wykorzystać kształty heksagonów jako punkt wyjścia do tworzenia własnych projektów, rysunków czy konstrukcji. To świetna okazja, aby rozwijać wyobraźnię i zdolności artystyczne.

Nowatorskie podejście do wykorzystania odbojnic ściennych w postaci pasów i heksagonów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 z Łodzi to świetny przykład na to, jak można połączyć bezpieczeństwo z kreatywnością tworząc unikalne środowisko edukacyjne. Dzieci nie tylko uczą się w przyjaznym i inspirującym środowisku, ale także rozwijają umiejętności poznawcze i artystyczne. Jest to już kolejny etap wspólnie z nami realizowanych zmian w przestrzeni szkoły.

Dziękujemy za zaufanie!

#ACRAMIT #płyty #plastermiodu #odbojnice #ochronaścian

Płyty Acramit

 

ENG

At School no. 4 in Łódź, learning becomes a true adventure thanks to an innovative approach utilizing protective wall guards and hexagons cut from #ACRAMIT plates. Colorful graphics not only adorn and protect the school walls but also add enjoyment to daily walks between classes.

For the youngest students, hexagons provide an excellent opportunity to learn about geometry and shapes. Little ones can engage in identifying different shapes, exercise spatial thinking, and develop their imagination. The corridors become interactive spaces that foster cognitive and sensory skills in the youngest learners.

Older children can use the hexagon shapes as a starting point for creating their own projects, drawings or constructions. It’s a great opportunity to cultivate imagination and artistic abilities.

The innovative approach of using wall guards in the form of strips and hexagons at School no. 4 in Łódź is a great example of how safety and creativity can be combined to create a unique educational environment. Children not only learn in a friendly and inspiring setting but also develop cognitive and artistic skills. This is another stage of the changes we are implementing together in the school space.

Thank you for your trust!

#ACRAMIT #plates #hexagon #wallguards #wallprotection

Acramit plates

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *