Kuchnia profesjonalna w zakładach pracy i szkołach – jak zabezpieczyć ściany?

Organizacja pracy stołówki czy to w szkole czy w zakładzie pracy wymaga zachowania wielu restrykcyjnych zasad, zarówno co do jakości oferowanego wyżywienia, jak i warunków w których jest ono przygotowywane. Utrzymanie czystości w takiej kuchni jest priorytetem, który oprócz oczywistej zalety w postaci higienicznych warunków pracy, poprawia efektywność zarządzania jej działaniem.

Wartym rozważenia sposobem na utrzymanie czystości ścian w takiej placówce jest zastosowanie naszych płyt ściennych ACRAMIT. Płyty ACRAMIT łatwo się myje i czyści z zabrudzeń a dodatkowo zapewniają one ochronę w przypadku uderzenia np. wózkiem transportowym.

Kolejną zaletą jest na pewno łatwiejszy montaż niż w przypadku tradycyjnych płytek ceramicznych, gdzie przy montażu wymagana jest wprawa w poprawnym ich spasowaniu i łączeniu, co przy montażu naszych płyt nie sprawia większego problemu nawet mniej doświadczonemu wykonawcy.

Potencjał tego rozwiązania wykorzystany został ostatnio przez naszego klienta w przedszkolnej kuchni.

Professional kitchen in the workplaces and schools – how to protect the walls?

The organization of the work of a canteen, whether it’s in a school or a workplace, requires compliance with a number of strict rules, both as to the quality of the food offered and the conditions in which it is prepared. Maintaining cleanliness in such a kitchen is a priority that, in addition to the obvious advantage of hygienic working conditions, improves the efficiency of managing its operation.
A worthwhile way to keep the walls in such an establishment clean is to use our ACRAMIT wall panels. ACRAMIT panels are easy to wash and clean from dirt and, in addition, they provide protection in case of impact with, for example, a transport cart.
Another advantage is certainly, easier installation than in the case of traditional ceramic tiles, where the installation requires skill in fitting and joining them correctly, which with the installation of our panels does not cause, even a less experienced contractor, much of a problem.
The potential of this solution was recently used by our client in a kindergarten kitchen.

#ACRAMITprotectiveplates #ACRAMITpłytyochronne #professionalkitchen #kuchniawszkole

#zabezpieczenieścian #wallprotection

https://polmarprofil.pl/acramit-ochrona-scian/plyty-ochronne-acramit/

https://polmarprofil.com/acramit-wall-protection/protective-plates-acramit/plates-acramit-optima/

#ACRAMIT #płyty #zabezpieczenieścian #płytyochronne

#wallprotection #cornersprotection #ACRAMIT #renovation #officedesing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *