Opisane i kolorowe szkolne otoczenie dzięki wyciętym napisom z płyty #ACRAMIT

Wycięte napisy z płyty #ACRAMIT to nie tylko wyraz kreatywności i dbałości o estetykę szkolnych korytarzy, ale również stosowanie się do ogólnie przyjętych przepisów regulujących oznakowanie w placówkach publicznych. Dzięki nim Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sztynwagu może zyskać unikalny charakter, który z pewnością zostanie zauważony przez uczniów, nauczycieli i rodziców, ale też w prawidłowy sposób opisze wszystkie szkolne pomieszczenia. Dzięki wycinaniu napisów z płyt #ACRAMIT na ploterze możemy stworzyć napisy o różnych kształtach i rozmiarach, które będą stanowiły nie tylko praktyczne oznaczenia, ale również estetyczny element wystroju szkoły.

W tym projekcie postawiono na napisy, które są idealne do oznaczania pomieszczeń, takich jak sale lekcyjne, biblioteki, gabinety czy toalety. Mogą zawierać nazwy klas, numeracje sal, motywujące cytaty czy symbole szkolne. Dzięki nim szkoła nabiera nowego charakteru, stając się przyjaznym i inspirującym miejscem nauki dla uczniów.

Projekt graficzny może być stworzony zgodnie z indywidualnymi preferencjami i wymaganiami klienta, zapewniając wyjątkowy efekt końcowy.

Dziękujemy za zaufanie!

#ACRAMIT #płyty #szkolnyprojekt #wycieteoznaczenia #estetykawedukacji #inspiracjadlanauczania

Płyty Acramit

ENG

Cut-out lettering from #ACRAMIT plate is not only an expression of creativity and aesthetics in school corridors but also compliance with universally accepted regulations for signage in public institutions. Thanks to them, Jan Paweł II Primary School in Sztynwag can gain a unique character that will undoubtedly be noticed by students, teachers, and parents, while also properly labeling all school facilities. By cutting lettering from #ACRAMIT plates on a plotter, we can create lettering in various shapes and sizes that will serve as practical markers and enhance the school’s decor.

In this project, we focus on lettering that is perfect for labeling rooms such as classrooms, libraries, offices, and restrooms. They can include class names, room numbers, motivational quotes, or school symbols. With them, the school takes on a new character, becoming a friendly and inspiring learning environment for students.

The graphic design project can be tailored to individual preferences and client requirements, ensuring a unique end result.

Thank you for your trust!

#ACRAMIT #plates #schoolproject #cutoutsignage #aestheticsineducation #inspirationforlearning

Acramit plates

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *