Dekoracyjne wzory z płyty ACRAMIT

Warto pamiętać, że nasze płyty nie tylko świetnie sprawdzają się jako odbojnice ścienne ale można ich z powodzeniem używać do wycinania różnorodnych wzorów, grafik, infografik, liter. Elementy te dodatkowo ozdobią ściany, a w przypadku infografik czy napisów mogą pomóc np. w lokalizacji pomieszczenia. Czas realizacji indywidualnego projektu jest krótki, gdyż posiadamy własny ploter CNC i bezpośrednio z produkcji materiał może trafić do dalszej obróbki. Dodatkowe elementy świetnie sprawdzają się w przedszkolach, szkołach czy w budynkach użyteczności publicznej.

Ostatnio otrzymaliśmy zdjęcia z przedszkola dla którego oprócz pasów odbojnic, wycinane było słońce z chmurkami oraz księżyc z gwiazdami 🙂

A jaki wzór Ty byś wybrał?

https://polmarprofil.pl/acramit-ochrona-scian/plyty-ochronne-acramit/plyty-ochronne-acramit-optima/

Decorative patterns made of ACRAMIT sheets

It is worth remembering that our boards not only work well as wall bumpers but you can successfully use them to cut out a variety of patterns, graphics, infographics, letters. These elements will additionally decorate the walls, and in the case of infographics or inscriptions they can help, for example, in localizing a room. The time of realisation of an individual project is short as we have our own CNC plotter and directly from the production the material is sent for further processing. Additional elements are great for kindergartens, schools or public buildings.
Recently we received photos from a kindergarten, for which we cut sun with clouds and moon with stars 🙂
Which design would you choose?

https://polmarprofil.com/acramit-wall-protection/protective-plates-acramit/plates-acramit-optima/

#ACRAMIT #płyty #zabezpieczenieścian #płytyochronne

#wallprotection #cornersprotection #ACRAMIT #renovation #officedesing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *